Fen Adamları Yapı Bağlantı Hatlarında Yetkisiz

Fen Adamları Yapı Bağlantı Hatlarında Yetkisiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yapı bağlantı hatlarının projelendirilmesi ve kabul/muayene işlemlerinde yetki sınırları konusuna açıklık getirdi. Bakanlık, yetkileri iç tesislerle sınırlı olan elektrikle ilgili fen adamlarının, tanımı gereği elektrik iç tesisi olmayıp, dağıtım tesisi sayılan yapı bağlantı hatları konusunda yetkilerinin olamadığı vurgulandı. Dolayısıyla söz konusu projelerin Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler SMM Belgesi‘ne sahip üyelerimiz tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım şirketlerine gönderilen yazıda, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki tanımlar hatırlatıldı: 

"b) Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım şebekesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dâhilinde olan; AG`den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine kadar, OG`den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı,

c) Bağlantı noktası: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğini ve alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktasını"

aa) İç tesisat: Tüketim tesislerine ait bağlantı noktasından sonra yer alan ve kullanıcı sorumluluğunda bulunan elektrik tesisatını,

ee) Yapı bina giriş noktası: AG seviyesinden bağlı kullanıcı tesislerine ait iç tesisatın başlangıç noktası olan, iç tesisat projesinde gösterilen, dağıtım şirketinin uygun gördüğü ve kullanıcı tarafından tesis edilen; binalarda, binanın üzerinde veya içerisinde yer alan dam direği, konsol, kofre, ana pano vb. teçhizatta, diğer yerlerde ise kullanım yerine ait ana panoda bulunan, bağlantı hattının bağlanabileceği bağlantı veya anahtarlama ya da koruma elemanını,"

Yönetmelik gereği yapı bağlantı hatlarının dağıtım sisteminin parçası olduğuna vurgu yapılan yazıda, Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin hükümlerini hatırlatılarak, fen adamlarının elektrik iç tesislerine yönelik, belirli sınırlar içinde yetkileri bulunduğunun altı çizildi. Ayrıca, yazıda elektrik iç tesis niteliğinde olmayan diğer tesislerin proje ve kabul işlemlerin Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi istendi.