İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik

İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlülüğe girdi.

Değişiklikle Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“d) İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılması asıldır. Ancak Şube Yönetim Kurulları önerileri doğrultusunda Şube sınırları içerisinde kalmak kaydı ile Şube Yönetim Kurulunun onayı ile düzenleme yapar.”

Böylece daha önce farklı illerde hizmet üretilmesi Oda Yönetim Kurulunun onayına bağlıyken, Şunbe sınırlarında kalmak koşuluyla onay yetkisi Şube Yönetim Kuruluna bırakılmış oldu.